Bakırköy Sütlü Kahve olarak genel bilgileri sizlere sunuyoruz. Tarot kelimesinin kökeni tam olarak bilinmemekle beraber bazı rivayetlere göre Eski Mısır’a dayanmaktadır. Eski Mısır’da “Tarosh” denilen “kral yolu” manasına geldiği söylenilmektedir. Tarot kelimesinin kökeni ile ilgili olarak bir başka rivayet daha vardır. O rivayette ise Latincede çark manasına gelen “Rota” kelimesinden türetilen bir şifre olduğu ifade edilmektedir.

Aslında özetle bu kavramın ve bu kavramın net çıkış tarihi şudur demek sağlıklı bir bilgi olmayacaktır. Bakırköy sütlü kahve olarak genel kabul gören ifadelere göre tarot falından bahsetmek daha doğru bir tercih olacaktır.

Tarot Falı Nedir?

Tarot falı, insanlığın en eski tahmin ve kehanet çeşitlerinden bir tanesidir. Orta Çağ’ın sonlarına doğru çıktığı genel kabul görmektedir. Tarot falından toplam 78 kart bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle tarot falı 78 karttan meydana gelir. Tarot destesinde bulunan kartlar, büyük ve küçük arkana olmak üzere iki ana bölüme ayrılmaktadır. Büyük arkana denilen arkana majör 22 adet karttan meydana gelmektedir.

Küçük arkana denilen arkana minör ise 56 adet karttan meydana gelmektedir. Klasik iskambilin atası sayılan küçük arkana kendi içerisinde iki bölüme ayrılmaktadır. Bu 56 kartın 16 tanesi saray kartı, 40 tanesi ise takım kartıdır. Bazı tarotçular bu kartları saray ve takım kartı yerine; büyük ve küçük sırlar olarak ikiye ayırmaktadır.

Tarot falında kartların gizemleriyle, dizilişleriyle, resimleriyle, mitolojik havasıyla ve rakamlarla eski inançlara atıflarda bulunulmaktadır. Bakırköy tarot falı bakılırken açılan kartlara göre geçmiş ve şimdiyle alakalı yorumlar, tahminler yapılır. İlginç bir fal yöntemi olan Bakırköy tarot falında asıl olan geleceği söylemek değil; gelecekle ilgili bilgiler sunmaktır.

Çünkü her şey kişinin kendi kendisiyle ilgilidir. Tarot falına inanıp inanmamak konusuna gelince; bu fal da tıpkı diğer fallarda olduğu gibi inanıp inanmamak tamamen kişinin elindedir.

tarot falına nasıl bakılır

Sütlü Kahve Bakırköy Tarot

Bakırköy tarot falı da tıpkı diğer tarot fallarında olduğu şekildedir. Zaten tarot falında mühim olan şey kartlardan ziyade o kartlarla ilişki kurup kartların yorumlandırılmasıdır. Her tarot falına bakanın yorumu standart değildir. Bakırköy tarot falına bakanlar bu konuda cidden kendini çok geliştirmiş, bağlantıları harika kurup yorumlamaları ona göre yapan uzmanlardır.

Tarota her önüne gelenin bakması sizi kandırmasın. Nihayetinde fal sonucunda bir yönlendirme ile karşı karşıya kalındığı unutulmamalıdır. İşte tam da bu yüzden Bakırköy tarot falına muhakkak öncelik vermelisiniz.

online tarot nasıl açılır

Tarot Falı Nasıl Bakılır?

Tarot falında kartlar hikâye bütünlüğü oluşturmaktadır. Tek kartla tarot falına bakanlar ve baktıranlar olsa da bu tarot falı için doğru bir davranış değildir. Çünkü tek kartın yorumunun doğru olma ihtimali çok karışıktır. Tarot her ne kadar bir yorumla kehaneti olsa da tek kart doğru bilgiyi veremeyecektir.  İşte tarot falı ile ilgili çok enteresan bilgilerin neler olduğuna gelin hep birlikte bakalım:

  • Yukarıda da ifade edildiği gibi Bakırköy tarot tek kartla bakılmaması gereken bir fal çeşididir.
  • Tek karttan bahsetmişken son karttan da bahsetmek gerekir. Tarot falında son kart kehanet kartı olarak görülmektedir. Bakırköy tarot falında son kartın açılıp açılmaması tamamen fala baktıran kimsenin tercihine bırakılmaktadır. Tarot falında son kartın bu kadar önemli olmasının ve kişinin tercihine bırakılmasının bir sebebi vardır. Bu sebep ise tarot falında son kartın yaptırım gücü olduğuna inanılmasıdır. Yani olumlu ya da olumsuz çıkan bir sonuçta da yaptırım gücü vardır. Burada şunu da ifade etmek gerekir ki son kart falın tamamını etkilememektedir. Son karttan da detaylıca bahsettikten sonra tarot falı ile ilgili bilgilere devam edelim.
  • Tarot falına bakılma esnasında kartlara Bakırköy tarot falı yorumcusu da tarot falına baktıran kimse de dokunabilmektedir. Aslında bu şekilde hem fala bakanın hem baktıranın enerjileri bir araya gelmiş olmaktadır. Bu sebeple tarot kartlarına dokunmak tamamen serbesttir.
  • Tarot falı tamamen sezgi, özel hissiyat ve yorumla yeteneği isteyen bir durumdur. Bakırköy tarot falı imajinasyon sahibi kimseler tarafından bakılmaktadır. Bu yüzden kartları iyi bilmek, hissetmek ve yorumlamak olmazsa olmazdır.
  • Tarot falı bakarken bir takım eşyalardan yardım alınabilir. Bu eşyalar mum, tütsü v.b ya da fala baktıran kişinin kişisel eşyaları da olabilir.
  • Metafizik varlıklardan korunmak amacıyla kartların açılış şekilleri olabilmektedir.
  • Tarot falında kartların yorumlanmasının ne kadar önemli olduğuna dair bir örnek de ölüm kartı olarak anılan kartın yorumlanmasında ortaya çıkar. Bakırköy tarotun farkı burada da ortaya çıkar. Görünüş itibariyle ölüm kartı olumsuz ya da negatif görünse de aslında sıkıntı veya kötü olayların sonu manasına da gelebilmektedir.
  • Kartlar karıştırılırken yere düşen olursa tekrar destenin içine konulmaz. Çünkü o kart seçilmek istediğinin sinyalini vermektedir.
tek kart tarot aşk

Tarot Aşk Falı Nasıl Bakılır?

Bilindiği üzere tarotta hayatımızın pek çok aşaması ile ilgili bilgiler, ipuçları elde etmeye çalışırız. Tarot bir büyü ya da sihir değildir. İnsanlar kaderlerini yaşamakta ve bu kaderde çoğunlukla kendi elleriyle yaptıklarından şekillenmektedir.

Ama insanoğlunun gizemli şeylere ilgisi ve merakı her zaman var olduğu için aşk hayatında da tarot baktıranların sayısı oldukça fazladır. Tıpkı diğer konularda olduğu gibi aşk konusunda da Bakırköy tarot falı, tarot yorumu yapılmaktadır. Bir diğer hizmetimiz hakkında bilgi almak için linke tıklayınız. https://www.bakirkoyfalkafe.com/bakirkoy-su-fali-uygulamasi/